Loading

Livshotande situation? Ring alltid 112

Hur kommer det sig att jag fortfarande får en faktura även om jag inte har gått till det schemalagda mötet?

Om du inte dyker upp för ett möte som var planerat för dig, du kommer att debiteras för en telefonkonsultation.