Loading

Livshotande situation? Ring alltid 112

Jag har ingen transport, kan läkaren komma till mig?

Nej. Att inte ha någon transport är ingen anledning att skicka akutläkaren i tjänst. Patienterna måste själva tillhandahålla transporten. Först när transport inte är möjlig av medicinska skäl kommer läkaren i tjänst att komma hem

.