Loading

Livshotande situation? Ring alltid 112

Kan jag bara gå till GP Emergency Post?

Nej. Det är viktigt för dig själv och för organisationen att först ringa GP Emergency Post och skicka ditt klagomål till läkarassistenten som kommer att ringa dig. Tillsammans med dig ser vi om en eventuell tid för en konsultation eller ett besök kommer att göras. Telefonnumret till Maastricht och Heuvelland General Practitioners Emergency Post är:

.