Loading

Livshotande situation? Ring alltid 112

Vad är GP-förarens roll?

Om du av medicinska skäl inte kan transporteras till GP Emergency Post kommer en läkare att besöka dig hemma. Läkaren tas av en förare som också kan ge medicinsk hjälp. Föraren har genomgått särskild utbildning för detta ändamål. Till exempel tillhandahåller föraren – på uppdrag av läkaren – instrument eller använder utrustning som läkaren arbetar

med.