Loading

Livshotande situation? Ring alltid 112

Varför fick jag en faktura för läkemedel som ges till mig av GP Emergency Post?

Din situation var sådan att läkemedlen måste administreras omedelbart under konsultationen på GP Emergency Post eller hemma hos dig. Dessa var läkemedel som faller i den kategori som måste betalas för. Dina uppgifter överfördes därför till apoteket efteråt, så att fakturering kan ske. I det här fallet kunde du inte gå till apoteket själv för att hämta medicinen och få fakturan.