Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Waarom worden telefoongesprekken opgenomen?

Alle gesprekken worden opgenomen om:

  • te voorkomen dat in latere procedures, bijvoorbeeld bij een klacht of een verschil van mening over een gegeven advies, misverstanden ontstaan over de juiste gang van zaken,
  • gesprekken te kunnen evalueren in het kader van de kwaliteitsbewaking,
  • de mogelijkheid te scheppen om de kwaliteit van de telefonische communicatie te controleren en zo nodig te verbeteren,
  • bij eventuele klachten van patiënten het gesprek te gebruiken als informatiebron.