Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Cliëntenraad

Het bestuur van de Huisartsen Spoedpost hecht grote waarde aan betrokkenheid van en inspraakmogelijkheden voor patiënten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) sluit hier naadloos bij aan en geeft alle instellingen daarmee een wettelijke basis voor de instelling van een Cliëntenraad. Daarom is in 2022 besloten een dergelijke raad voor de Huisartsen Spoedpost Maastricht en Heuvelland in te stellen.

Doel

De Cliëntenraad heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. Wij kijken met de ogen van alle inwoners van de regio naar de manier waarop de Huisartsen Spoedpost zijn taken uitvoert. Immers, elke inwoner kan op enig moment patiënt van de Huisartsen Spoedpost zijn. De Cliëntenraad heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie over onderwerpen die van belang zijn voor cliënten. Patiëntenvoorlichting, bescherming van de privacy en de klachtenregeling zijn hiervan voorbeelden. Het bestuur van de Huisartsen Spoedpost en de Cliëntenraad houden daarover regelmatig vergaderingen.

Taken

De Cliëntenraad richt zich op het algemeen belang van patiënten die gebruik maken van de zorg die onder verantwoordelijkheid van Huisartsen Spoedpost Maastricht en Heuvelland wordt aangeboden. De raad heeft mogelijkheden om mee te denken en te praten over een breed scala van onderwerpen. Als u suggesties heeft ter verbetering van de kwaliteit van zorg en de communicatie daarover, wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen met de Cliëntenraad.

Samenstelling

De Cliëntenraad bestaat op dit moment uit vijf leden. Deze leden vertegenwoordigen cliënten uit het gehele verzorgingsgebied van de Huisartsen Spoedpost Maastricht en Heuvelland en hebben geen inhoudelijke of zakelijke banden met de Huisartsen Spoedpost.

Leden

John Wintjens, voorzitter
Koos Munnecom, secretaris
Trudy Dolmans
Annemiek Wijnheijmer
Janny de Vries

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures.

Jaarverslag

Download hier het jaarverslag van 2022.

Contact

U kunt contact opnemen met de Cliëntenraad door middel van het invullen van onderstaand formulier. Uw vraag/opmerking zal besproken worden in de eerstvolgende vergadering van de raad. Daarna krijgt u van ons een inhoudelijk antwoord.

N.B. De Cliëntenraad neemt geen klachten over dienstdoende huisartsen of andere medewerkers van de Huisartsen Spoedpost in behandeling. Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u hier.

Cliëntenraad