Loading

Livstruende situation? Ring altid 112

Klientråd

Bestyrelsen for General Practice Emergency Post lægger stor vægt på patientinddragelse og deltagelsesmuligheder for at forbedre kvaliteten af plejen. Healthcare Institutions Client Participation Act (WMCZ) passer problemfrit ind i dette og giver dermed alle institutioner et retsgrundlag for oprettelse af et klientråd. Derfor blev det besluttet i 2022 at oprette et sådant råd for Maastricht og Heuvelland General

Practitioners Emergency Post.

Mål

Klientrådet sigter mod at repræsentere kundernes fælles interesser. Med øjnene på alle beboere i regionen ser vi på, hvordan General Practice Emergency Post udfører sine opgaver. Når alt kommer til alt kan enhver beboer være patient i General Practice Emergency Post til enhver tid. Klientrådet har den juridiske myndighed til at yde anmodet og uopfordret rådgivning til ledelsen om spørgsmål, der er vigtige for klienter. Patientinformation, beskyttelse af privatlivets fred og klageproceduren er eksempler. Bestyrelsen for den praktiserende læge beredskabspost og klient

rådet holder regelmæssige møder om dette.

Opgaver

Klientrådet fokuserer på den generelle interesse for patienter, der gør brug af den pleje, der tilbydes under ansvar af praktiserende læger Emergency Post Maastricht og Heuvelland. Rådet har mulighed for at bidrage med ideer og drøftelser om en lang række emner. Hvis du har forslag til forbedring af kvaliteten af pleje og kommunikation om det, opfordres du hjerteligt til at kontakte klientrådet

.

Sammensætning

Klientrådet består i øjeblikket af fem medlemmer. Disse medlemmer repræsenterer klienter fra hele afvandingsområdet for Maastricht og Heuvelland General Practitioners Emergency Post og har ingen materielle eller forretningsmæssige forbindelser med General Prac

tice Emergency Post.

Medlemmer

John Wintjens, formand Koos Munnecom, sekretær Trudy Dolmans Annemiek Wijnheijmer Janny de Vries






Ledige stillinger

Der er i øjeblikket ingen ledige stillinger.

Årsberetning

Download årsrapporten for 2022 her.

Kontakt

Du kan kontakte Kundenævnet ved at udfylde nedenstående formular. Dit spørgsmål/kommentar vil blive drøftet på det næste rådsmøde. Du vil derefter modtage et væsentligt svar fra os

.

NB Klientrådet behandler ikke klager over læger på vagt eller andre ansatte i Almen Praksisberedskabspost. Flere oplysninger om indgivelse af en klage kan findes her.

Cliëntenraad