Loading

Livshotande situation? Ring alltid 112

Varför spelas telefonsamtal in?

Samtliga samtal spelas in till:

  • för att förhindra missförstånd om det korrekta förloppet i efterföljande förfaranden, till exempel i händelse av klagomål eller meningsskiljaktigheter om ett givet råd,
  • kunna utvärdera intervjuer inom ramen för kvalitetskontroll,
  • att ge möjlighet att övervaka och vid behov förbättra kvaliteten på telefonkommunikationen,
  • att använda konversationen som en informationskälla vid eventuella patientklagomål.