Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Werkwijze

Zoek eerst uit of u met uw klacht direct naar de dokter moet

Het is belangrijk dat u ons alleen belt als uw klacht spoed is. Om dit uit te zoeken adviseren wij u om de ‘Moet ik naar de dokter’- vragenlijst op onze homepage in te vullen. Binnen 1 minuut kunt u zelf beoordelen of uw klacht spoed is. Het kan zijn dat uw klacht geen spoed is en dat u het advies krijgt uw eigen huisarts tijdens kantooruren te bellen. In bepaalde gevallen krijgt u een advies over wat u zelf kunt doen om uw klachten te verminderen.

LET OP! Houd bij elk contact met de Huisartsen Spoedpost bij de hand: uw identiteitsbewijs met daarop uw BSN, uw verzekeringspasje en een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt.

Aan de telefoon

De triagist(e), een speciaal opgeleide doktersassistent(e) zal u vragen naar deze persoonlijke gegevens en de aard van uw klachten. Dit heet triage. Aan de hand van dit gesprek bepaalt de triagist(e) of:

  • u een zelfzorgadvies krijgt,
  • u een consult via de telefoon krijgt,
  • u naar de Huisartsen Spoedpost moet komen voor een afspraak,
  • er een huisarts naar u thuis komt,
  • u wordt doorverwezen naar een andere acute-zorgverlener, zoals bijvoorbeeld een tandarts of een specialist in het ziekenhuis.

Het is mogelijk dat u eerst een pre-triagist aan de lijn krijgt. Deze medewerker maakt een snelle inschatting van de ernst van uw zorgvraag. Indien u snel hulp nodig heeft, wordt u direct teruggebeld door een triagist. Indien de hulp niet acuut nodig is, wordt u op een later moment terug gebeld. Op deze manier blijft de Huisartsen Spoedpost goed bereikbaar en hebben alle patiënten snel contact met een hulpverlener.

Consult via de telefoon

In sommige gevallen kunnen we zorg op afstand verlenen met tussenkomst van een huisarts. Dit vindt telefonisch plaats. Digitalisering van zorg maakt dit mogelijk. Denk aan het doorsturen van een foto door de patiënt, het beoordelen ervan door de huisarts en vervolgens het verkrijgen van een behandeladvies. Het kan ook zijn dat u via beeldbellen contact heeft. Er hoeft niet altijd fysiek contact met de huisarts te zijn. Voor dit ‘consult op afstand’ wordt overigens hetzelfde tarief gehanteerd als voor een consult op de Huisartsen Spoedpost.

Consult op Huisartsen Spoedpost

Indien u een afspraak hebt om naar de Huisartsen Spoedpost te komen dan vragen wij u om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. U wordt geholpen in een behandelkamer of in een spreekkamer. Dit hangt af van de soort hulpvraag die u heeft. Voor beide kamers geldt een afzonderlijk spreekuur. Het kan zijn dat een patiënt die later is binnen gekomen eerder wordt behandeld en dat u moet wachten.

De dienstdoende huisarts onderzoekt u en zal u medisch advies geven en/of behandelen en/of doorverwijzen voor verder onderzoek. In dit geval wordt u gevraagd om de uitslagen van de onderzoeken af te wachten. Aan de hand van de uitslagen zal de arts bepalen welke verdere behandelingen er nodig zijn.

Indien er medicijnen worden voorgeschreven kunt u die bij de dienstdoende apotheek gaan ophalen (zie ook onder Apotheek).

De huisarts komt bij u thuis voor een visite

Om de huisarts zo goed mogelijk te informeren tijdens een visite is het van belang dat een actueel overzicht van uw medicatie klaar ligt.

Na uw contact met de Huisartsen Spoedpost

Er wordt een samenvatting van het contact of bezoek naar uw eigen huisarts gestuurd. Zo weet uw huisarts precies met welke hulpvraag u contact heeft gehad met de Huisartsen Spoedpost en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. Meer informatie hierover vindt u onder privacybeleid.