Loading

Livshotande situation? Ring alltid 112

Klientrådet

Styrelsen för General Practice Emergency Post lägger stor vikt vid patientengagemang och möjligheter till deltagande för att förbättra vårdkvaliteten. Healthcare Institutions Client Participation Act (WMCZ) passar sömlöst in i detta och ger därmed alla institutioner en rättslig grund för att inrätta ett klientråd. Det är därför det beslutades 2022 att inrätta ett sådant råd för Maastricht och Heuvelland General

Practitioners Emergency Post.

Mål

Klientrådet syftar till att företräda kundernas gemensamma intressen. Med ögonen på alla invånare i regionen tittar vi på hur General Practice Emergency Post utför sina uppgifter. När allt kommer omkring kan alla invånare vara patient på General Practice Emergency Post när som helst. Klientrådet har den rättsliga myndigheten att ge begärd och oönskad rådgivning till ledningen i frågor som är viktiga för kunderna. Patientinformation, integritetsskydd och klagomålsförfarandet är exempel. Allmänläkarnas akutpoststyrelse och klientrådet

håller regelbundna möten om detta.

Uppgifter

Klientrådet fokuserar på det allmänna intresset för patienter som använder sig av den vård som erbjuds under ansvar av allmänläkare Emergency Post Maastricht och Heuvelland. Rådet har möjlighet att bidra med idéer och diskussioner om ett brett spektrum av ämnen. Om du har förslag på att förbättra kvaliteten på vården och kommunikationen om det, är du hjärtligt inbjuden att kontakta klientrådet

.

Sammansättning

Klientrådet består för närvarande av fem medlemmar. Dessa medlemmar representerar kunder från hela upptagningsområdet för Maastricht och Heuvelland General Practitioners Emergency Post och har inga materiella eller

affärsmässiga band med General Practice Emergency Post.

Medlemmar

John Wintjens, ordförande Koos Munnecom, sekreterare Trudy Dolmans Annemiek Wijnheijmer Janny de Vries


Lediga jobb

Det finns för närvarande inga lediga platser.

Årsredovisning

Ladda ner årsredovisningen för 2022 här.

Kontakt

Du kan kontakta Klientrådet genom att fylla i formuläret nedan. Din fråga/kommentar kommer att diskuteras vid nästa fullmäktigemöte. Du kommer då att få ett väsentligt svar från oss

.

Obs! Klientrådet behandlar inte klagomål om allmänläkare i tjänst eller andra anställda på General Practice Emergency Post. Mer information om att lämna in ett klagomål finns här.

Cliëntenraad